برای دریافت اقامت ترکیه باید تاییدیه بهداشت یا همان durum bildirir sağlık kurulu raporu را از یکی از بیمارستان های دولتی دریافت کنید. نمونه تصویر برگه تاییدیه در زیر متن درج شده است. برای دریافت این برگه لازم است به یکی از بیمارستان های شهر محل اقامت خود بروید و عنوان کنید که saglik raporu میخواهم جهت اجازه اقامت (oturma izni).

شما با پرداخت مبلغ 900 لیر وارد پروسه می شوید. تعدادی فیش به شما تحویل داده می شود که نام دکتر و نوع تست آزمایشات بر روی آن نوشته شده است. به تک تک دکترا مراجعه می کنید برای معاینات پزشکی.

مانند معاینه تست نوار قبل، ریه، گوش و حلق و بینی، جراحی، روانپزشک، نورولوژیست، آزمایش خون و ادرار.

که همگی این دکترا در یک مرکز هستند. فقط توصیه میکنیم صبح اول وقت مراجعه کنید که این مراکز شلوغ هستند. چون خود ترک ها هم برای بعضی از جاها باید این آزمایشات را انجام دهند و یک روز وقت شما را میگیرند.

افرادی که قصد خرید ملک در ترکیه دارند. افرادی که می خواهند اقامت توریستی بلند مدت از دولت ترکیه بگیرند. دانشجویان و کارجویان نیز به این برگه نیاز دارند و در روز وقت اداره مهاجرت این برگه باید همراهتان باشد.

پیشنهاد می کنیم مطلب کاهش قانون مبلغ سرمایه گذاری جهت اخذ اقامت ترکیه را نیز مطالعه نمایید.