محله های استانبول و هزینه اجاره در استانبول چقدر است ؟

ما برای کسانی که تصمیم به گرفتن اقامت ترکیه و زندگی درشهراستانبول را دارند این مطلب را آماده کرده ایم تا بتوانند محل مورد نظرشان با هزینه اجاره آن را به راحتی پیدا کنند.
استانبول دارای39 منطقه که هر کدام از این مناطق دارای چند محله در دو قسمت اروپایی و آسیایی می باشد.

مناطق اروپایی استانبول :

1– آرناووت کوی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 700 تا 1250 لیر است )
2 – آوجیلار ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1400 تا 1000 لیر است )
3 – باغجیلار ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1250 تا 1000 لیر است )
4 – باهچلی اولر ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا 1800 لیر است )
5 – باکیرکوی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا 3000 لیر است )
6 – باشاک شهیر ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 850 تا 1250 لیر است )
7- بایرام پاشا ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 900 تا 2500 لیر است )
8 – بشیکتاش ) میانگین اجاره برای یک واحد 100 متری 3300 لیر است )
9 – بیلیکدوزو) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 650 تا 1000 لیر است ) که ارزانترین منطقه استانبول می باشد.
10 – بی اوغلو) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1300 تا 3000 لیر است )
11 – بویوک چکمجه ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 800 تا 1500 لیر است )
12 – چاتالجا ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 400 تا 1500 لیر است )
13 – اسنلر ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1000 تا 2000 لیر است )
14 – اسن یورت ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 650 تا 1800 لیر است )
15 – ایوپ ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1000 تا 5000 لیر است )
16 – فاتیح ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1100 تا 3500 لیر است )
17 – قاضی عثمان پاشا ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 900 تا 1800 لیر است )
18 – گون گورن ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا2500 لیر است )
19 – کاییت هانه ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 900 تا 1800 لیر است )
20 – ساری یر ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1500 تا 5500 لیر است )
21- سیلیوری ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 850 تا 1800 لیر است )
22 – سولطان قاضی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 950 تا 1400 لیر است )
23 – شیشلی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1400 تا 2300 لیر است )
24 – زیتین بورنو ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 950 تا 1400 لیر است )

مناطق آسیایی استانبول :

1– جزایر پرنس ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1550 تا 3000 لیر است )
2 -کادیکوی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا 2100 لیر است )
3 -آتا شهیر ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1500 تا 2500 لیر است )
4 – بیکوز ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 2100 تا 1000 لیر است )
5 – چکمه کوی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 750 تا 1200 لیر است )
6 – اوسکودار ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1400 تا 4000 لیر است )
7 – عمرانیه ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا 3500 لیر است )
8 – توزلا ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 800 تا 3200 لیر است )
9 – شیله ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 900 تا 1500 لیر است )
10 – سولطان بی لی ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 750 تا 1500 لیر است )
11- سانجاک تپه ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 600 تا 1900 لیر است )
12- پندیک ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 850 تا 1500 لیر است )
13 – مال تپه ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1750 تا 1000 لیر است )
14 – کوچوک چکمجه) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 1200 تا 2800 لیر است )
15 – کارتال ) میانگین اجاره برای یک واحد 1+ 2 800 تا 1250 لیر است )

قیمتی که برای اجاره نوشته شده در مورد یک واحد دو خوابه با یک سالن در یک ساختمان معمولی است.

اگر شما بدنبال امکانات بیشتر و ساختمان شیک تر هستید قطعا قیمیت ها بالاتر خواهد بود .

بغداد جادسی یکی ازبهترین محله های قسمت آسیایی استانبول برای اقامت و خرید ملک در استانبول می باشد.