آمار گردشگران ترکیه از مرز 41 میلیون نفر گذشت

بنا به گزارش خبرگزاری آناتولی ده ماهه نخست سال جاری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه امسال بالغ بر 41 میلیون توریست از کشور بازدید کرده‌اند که این میزان بالاتر از پیش‌بینی‌های انجام شده، بود.

بر این اساس آمار گردشگران ماه گذشته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 22.43 درصد افزایش یافته و به 35 میلیون و 571 هزار و 419 نفر رسید.

همچنین بنا به داده‌های 9 ماه اول امسال سازمان آمار ترکیه (TÜİK) نیز 5 میلیون و 217 هزار و 193 نفر از شهروندان مقیم خارج به کشور سفر کرده و در مجموع از مرز 41 میلیون نفر گذشت.

گردشگران روس با رشد 16.09 درصدی در ردیف اول، آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها نیز به ترتیب با 11.68 و 6.07 درصد افزایش در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.