سلام.

اسکله کادیکوی یکی از قدیمی ترین اسکله های ترکیه هست.

شما میتونید از این اسکله سوار کشتی شوید به قسمت اروپایی یا برعکس سفر کنید.

مسیر های این کشتی ها به کاراکوی و امینونوی و جزایر هست.

هزینه رفت امد با این کشتی ها حدود سه لیر هست.